Yrkeshögskolan Jönköping

Produktionsutveckling, 1 år, 200 YH-poäng

FÖRETAGSANPASSAD YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING

Nedanstående gäller utbildningen som startade augusti 2017.

EFTERFRÅGAD KOMPETENS
Med kunskaper från utbildningen Produktionsutveckling kan du självständigt och på ett ansvarsfullt sätt leda och koordinera utvecklingsprocesser inom produktionsteknisk verksamhet.

Du får kompetens att arbeta med kvalitet, LEAN production, hållbar produktion och produktionsekonomi och kan välja inriktning gjuteri, plast, skärande bearbetning eller trä. Framtida yrkesroller kan vara produktionsledare, produktionsutvecklare, kvalitetstekniker eller produktionstekniker inom det område som du valt att inrikta dig på.

MYCKET TID PÅ FÖRETAGET
Genom möjligheten att förlägga en stor del av utbildningen på plats på företaget passar utbildningens upplägg både anställda och företaget. Studerande som inte redan har ett arbete inom tillverkningsindustrin får hjälp att ordna en LIAplats med möjlighet att arbeta enligt samma upplägg.

KONTAKT MED EN STUDENT?
Om du har funderingar ur ett studentperspektiv så får du gärna kontakta våra studenter: Daniel Wallin - wada1677@student.ju.se eller Anna Modén - moan16am@student.ju.se.

KOSTNADSFRI OCH PÅ TRE ORTER
Utbildningen finansieras med statliga medel och bedrivs i Jönköping, Nässjö och Värnamo.

KURSER
Kvalitet och hållbar produktion 25 p
LEAN 25 p Ledarskap och projektledning 25 p
LIA 1 25 p LIA 2 25 p
Produktionsekonomi 25 p
Valbar kurs inriktad mot bransch (skärande bearbetning, trä, gjuteri eller plast) 25 p
Produktionsutveckling 2 (produktionssystem, produktionseffektivisering, automatisering, produktonsstyrning, intern logistik och supplay chain) 25 p

* 5 YH-poäng motsvarar en veckas studier. Utbildningstid: September 2017 till Juni 2018.

 

SÅ SÄGER FÖRETAG OM UTBILDNINGEN
”Flera av våra anställda har gått utbildningen Produktionsutveckling. Vi kan se att utbildningen gett positiva effekter för företaget och vår personal. Personalen blir mer engagerad och fler vill göra rätt från början. Kunskaperna från utbildningen ger oss möjlighet att utveckla företaget ännu bättre framöver, bland annat genom minskade kostnader, ökad effektivitet och mindre letande”
Stefan Karlsson, VD Industilås

”Utbildningen skapar potential för duktiga medarbetare att stanna kvar i företaget och bära vår företagskultur in i en annan funktion eller växa i nuvarande funktion. Utbildningen ger möjlighet till många olika yrkesroller, inte bara inom produktion och produktionsutveckling.”
Daniel Gothammar, Manager Industrialization Fagerhults Belysning

”Studenternas tidigare erfarenhet från vår verksamhet, tillsammans med nyvunna teoretiska kunskaper från utbildningen, ger unika förutsättningar för att genomföra LIA och därigenom förbättra verksamheten samtidigt som vi kompetensförstärker vår personal.”
Per Pettersson, Operations Manger Trelleborg Vibracoustic

Länk till Campus Värnamo som är utbildningsansvariga. Klicka här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Anders Rickman
Utbildningsledare
Yrkeshögskolan Jönköping
076-815 38 00
anders.rickman@jonkoping.se

 


Cathrine Dånsjö
Utbildningskoordinator
Yrkeshögskolan Jönköping
070-263 15 17
cathrine.dansjo@jonkoping.se