Yrkeshögskolan Jönköping

För arbetslivet om Yh, ledningsgrupp och LIA

Yrkeshögskoleutbildningars främsta mål är att tillgodose arbetslivets behov av kompetens.

Har ni ett kompetensbehov? Kontakta oss.

 

Kort om Yh-utbildningar

"Utmärkande för yrkeshögskolan är att de företag och organisationer som är knutna till utbildningarna är aktiva när det gäller såväl planering som genomförande av utbildningarna. Arbetslivets representanter sitter med i utbildningarnas ledningsgrupper. De kan också vara delaktiga genom att hålla i föreläsningar, delta i projekt och erbjuda praktikplatser." citat från Myndigheten för yrkeshögskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är ni intresserade av att sitta med i en ledningsgrupp? Vänligen kontakta oss.

LIA - Lärande i arbete (praktik)

Syftet med LIA är att de studerande skall få lära sig i en arbetsmiljö och oftast genomföra ett projekt. De skall vidareutveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser.
Handledare erbjuds utbildning hos Yrkeshögskolan Jönköpnig eller hos sig, de får även handledarpärm, samtal och vi besöker LIA-platsen. De studerande har även tillgång till extra handledning från Yrkeshögskolan Jönköping.

De studerande är försäkrade i sak och liv under sin LIA.

Är ni intresserade av att ta emot en studerande på LIA eller vill veta mer? Kontakta oss ( bd-yh@jonkoping.se ) eller fyll i enkäten nedan.

 


Företag, organisation eller liknande som du representerar


Mail och/eller telefon - det som passar dig bäst.

T ex om du kan erbjuda LIA-plats, vill sitt i en ledningsgrupp, kan ta emot studiebesök, har ett kompetensbehov.

Kontakt

Anders Rickman
Utbildningsledare
Yrkeshögskolan Jönköping
076-815 38 00
anders.rickman@jonkoping.se

 


Cathrine Dånsjö
Utbildningskoordinator
Yrkeshögskolan Jönköping
070-263 15 17
cathrine.dansjo@jonkoping.se